Tewerkstelling Horeca

Naast het CHATO- project, staan er ook binnen de keuken -en de onderhoudsploeg enkele tijdelijke Artikel 60 werkplaatsen ter beschikking.

Het doel is enerzijds: werkervaring en vorming aanbieden aan mensen met weinig of zonder voorafgaande beroepservaring met het oog op het verhogen van hun kansen op de arbeidsmarkt. Anderzijds leveren de Artikel 60 medewerkers een belangrijke bijdrage aan de dienstverlening naar onze klanten toe. Bij deze ploegen maakten we de bewuste keuze om enkel met werkzoekenden uit de buurt te werken (via het OCMW van Etterbeek).

 

Tijdens het contract worden de werknemers regelmatig geėvalueerd op hun technische en algemene competenties en op hun werkattitudes. Samen met de trajectbegeleider werken ze een toekomstperspectief uit tegen het einde van hun contract.

De onderhoudsploeg

 

Dienstverlening:

De onderhoudsploeg staat in voor het schoonmaken van de gebouwen en ondersteunt de andere werkervaringsploegen (schoonmaak, was en strijk werkkledij…).

Doelgroep en doelstelling:

Naast de ploegbaas staan er twee Artikel 60 werkplaatsen ter beschikking.

De medewerkers worden in eerste instantie voorbereid op een tewerkstelling als poetsvrouw/-man. Vermits de instapvereisten in deze ploeg bewust laag zijn en het dikwijls over een eerste werkervaring gaat, komt er tijdens de tewerkstelling ook wel eens een andere beroepskeuze boven water.

De keukenploeg

 

Dienstverlening:

De keukenploeg maakt maaltijden klaar voor het sociaal restaurant (+/- 135 maaltijden/dag).

Doelgroep en doelstelling:

Naast de ploegbaas staan er drie Artikel 60 werkplaatsen ter beschikking binnen de

keukenploeg. Het beoogde profiel is: keukenmedewerker in een (groot)keuken. In het kader van de evaluatie en bemiddeling van de Artikel 60 medewerkers van de keuken is er een nauwe samenwerking met het samenwerkingsverband Maļzenne.

Meer Informatie?

Bent u als werkgever actief in de sectoren HORECA of schoonmaak en bent uw op zoek naar geschikte en gemotiveerde medewerkers voor uw bedrijf?

 

Wij kunnen u in contact brengen met enthousiaste kandidaat-medewerkers. Onze kandidaten hebben een intensieve opleiding en coaching genoten binnen ons werkervaringsproject. Meer informatie vindt u in onze brochure voor werkgevers.

 

Heeft u vragen in verband met een tewerkstelling binnen de keuken- of de onderhoudsploeg, dan kan u telefonisch contact opnemen met het onthaal van Chambery, tel: 02/646.20.57

VZW WIJKHUIS CHAMBERY, Chambérystraat 24, 1040 Etterbeek - edwin.bw@chambery.be - ond.nr. 0460.236.987