Steun ons

In 2020 zal het wijkhuis Chambéry zijn 25 jarig bestaan mogen vieren. Sinds zijn ontstaan is dit wijkhuis uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats met een warme, vertrouwde en toegankelijke sfeer, waar iedereen welkom is.  De sociale mix en de verschillende doelgroepen (arm en rijk, oud en jong en mensen van verschillende culturen)  die we bereiken in hetzelfde huis is een grote meerwaarde.

Via het wijkhuis als ontmoetingsplaats verbeteren  we de sociale cohesie in de wijk. We geven een  plaats aan mensen met beperktere kansen, zodat zij kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. We streven naar empowerment en ontplooiingskansen van ons verscheiden doelpubliek.

De organisatie rust op een brede participatie van personeel, vrijwilligers, buurtbewoners en partners.

Om nog beter ten dienste te kunnen zijn van haar doelpubliek, zal het wijkhuis in 2020 investeren in een betere toegankelijkheid en veiligheid. Concreet wordt in het voorhuis een nieuwe lift, aangepast sanitair toegankelijk voor rolstoelgebruikers en een herschikking van de lokalen voorzien.

Onze huidige subsidies en inkomsten stellen onze vereniging in staat om een groot deel van de verbouwingen te dragen. Toch missen we nog ongeveer 60.000,00 euro om de kosten volledig te dekken.

Giften : recht op belastingsvermindering

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project.  De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).  Elke bijdrage helpt !

 

De gift kan uitsluitend gestort worden op de rekening  BE10 0000 0000 0404

BIC : BPOTBEB1 van de

Koning Boudewijnstichting met de vermelding 128/3120/00023

 

 

Schenking en duolegaat

U kan overwegen om een deel van uw vermogen aan een goed doel na te laten.  Een geschikte formulie hiervoor is het duolegaat.

 

Een duolegaat is fiscaal interessant als u iets wilt nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Met een duolegaat zijn er twee begunstigden: een (ver) familielid of een ander persoon aan wie u een erfenis wilt schenken én een goed doel zoals vzw wijkhuis Chambéry.

Door het duolegaat is de erfgenaam vrijgesteld van successierechten. Deze worden overgenomen door de vzw die een veel lager tarief betaalt.

Meer informatie?

Indien u hierover meer info wenst of een gesprek wil plannen, kan contact opnemen met Edwin Vanhollebeke, algemeen coördinator, edwin.bw@chambery.be

VZW WIJKHUIS CHAMBERY, Chambérystraat 24, 1040 Etterbeek - edwin.bw@chambery.be - ond.nr. 0460.236.987