HOME
FR
Wie zijn wij De vzw Wijkhuis Chambéry is gelegen in de buurt die 'Laag Etterbeek' wordt genoemd. Het is een zeer gemengde wijk: arm en rijk, oud en jong en mensen van verschillende culturen leven er naast elkaar. Het wijkhuis heeft tot doel het contact tussen de verschillende buurtbewoners te bevorderen en hun leefsituatie te verbeteren.
De aanwezigheid van een verscheidenheid aan werkingen, het ter beschikking stellen van ontmoetings- en animatieruimte, de interne samenwerking en de interactie tussen de verschillende doelgroepen (jong en minder jong, arm en minder arm, autochtoon en bewoners uit migratie,…) het inspelen op verschillende levensdomeinen (onderwijs, tewerkstelling, welzijn, cultuur, huisvesting,….)
 …. het is de unieke combinatie van al deze elementen waaraan het geïntegreerd wijkcentrum Chambéry zijn specificiteit ontleent. De gebruikte methodiek is de wijkgerichte samenlevingsopbouw: het wijkcentrum zelf, de grote groep vrijwilligers, partners, bewoners uit de buurt en de werkers formuleren zelf wat de wijk nodig heeft en waarrond er gewerkt wordt. Bij Chambéry werken een 32-tal mensen in verschillende statuten (7 reguliere contracten, 3 DSP-en 8 Gecocontracten, en 10 Art 60 contracten, 3 werknemers i.s.m. vzw D'Broej en 1 werknemer via OCMW Etterbeek ) + een 80-tal vrijwilligers.
Chambéry steunt op de samenwerking van: De geïntegreerde wijkwerking met bewoners uit de buurt en de andere partners uit de wijk en de stad. Een erkend dienstencentrum met activiteiten en diensten gericht naar ouderen en volwassen. Een jeugdwerking met een breed aanbod voor kinderen en jongeren. Deze werking wordt opgezet i.s.m. vzw D’Broej, een erkende WMKJ werking. Een werkervaringsproject in de horeca, in het kader van sociale economie, met een sociaal wijkrestaurant. Een werkervaringsproject in de bouw, in het kader van sociale economie, met een klusjesploeg en een renovatieploeg. Elke werking binnen Chambéry heeft haar eigen activiteiten die aangepast zijn aan de vragen en noden van het respectievelijke doelpubliek. Daarnaast worden er gezamenlijke activiteiten uitgewerkt met als doel de verschillende groepen in de buurt dichter bij elkaar te brengen en echt samenleven mogelijk te maken. Er is eveneens een actieve samenwerking met tal van externe partners binnen de gemeente en daarbuiten.
VZW WIJKHUIS CHAMBERY, Chambérystraat 24, 1040 Etterbeek - edwin.bw@chambery.be - ond.nr. 0460.236.987